Lưu trữ Sofa phòng Giám Đốc - Nội Thất Trang Trí dành cho Gia đình, Văn phòng